30 ภาพ กับการเห็นอกเห็นใจและเอาใจใส่

ในขณะที่สังคมกำลังทวีความแตกแยก ความเห็นอกเห็นใจอาจเป็นทางออกเดียวที่จะช่วยยกระดับมนุษยชาติให้ดีขึ้นได้

สำหรับ Creative Morning ในเดือนกันยายนนี้ ความเห็นอกเห็นใจ คือสิ่งที่เรามองหา ซึ่งเราได้นำภาพที่สร้างแรงบันดาลใจมาให้ชมกันเป็นตัวอย่าง 11 ภาพ คุณสามารถชมทั้งหมดได้ท่ีนี่

Image By Rawpixel.com

Image by Koksharov Dmitry

Image by Rob Marmion

Image by Rawpixel.com

Image by JONATHAN PLEDGER

Image by Tim_Booth

Image by Tsomka.

Image by Dragon Images

Image by Tatjana Kabanova

Image by AppleZoomZoom

การแสดงออกทางภาษาภาพ ทำให้เราเข้าใจในเจตนาของการกระทำ ที่ถ่ายทอดออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริง คงจะดีไม่น้อยถ้าวันนี้ทุกคนลองหันมองมองสิ่งรอบตัวแล้วใช้ความเห็นอกเห็นใจกันให้มากขึ้น โลกเราคงน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ

 

“จุดยืนอาจแตกต่าง แต่ถ้ามีจุดร่วมเดียวกัน ความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ” NUMBER 24

สนใจรายละเอียด Shutterstock และ Shutterstock Premier ติดต่อ Number 24 ตัวแทน Shutterstock ประเทศไทยแบบระดับพรีเมียร์แต่เพียงผู้เดียว
โทร. 099 459 9144, 099 459 5244
www.number24.co.th
premier.shutterstock.com

SOURCE »
A version of this article originally appeared on Shutterstock’s blog, click here

สนใจรายละเอียด Shutterstock และ Shutterstock Premier ติดต่อ Number 24 ตัวแทน Shutterstock ประเทศไทยแบบระดับพรีเมียร์แต่เพียงผู้เดียว

โทร. 099 459 5244, 099 459 9144
อีเมล์. shutterstock@number24.co.th
Line Official. @number24

Number 24 ตัวแทน Shutterstock ประเทศไทย
ระดับพรีเมียร์แต่เพียงผู้เดียว

Comments

comments